червня 2020

Середа, 10 червня 2020

20-lecie święceń kapłańskich ks.proboszcza Mirosława Lecha

Z okazji 20-lecia święceń

kapłańskich składamy wielebnemu

księdzu proboszczowi Mirosławowi Lech

serdeczne życzenia obfitości łask

Bożych i darów Ducha Świętego na

dalszą posługę kapłańską!

 

Read more

Понеділок, 01 червня 2020

35-lecie święceń kapłańskich ks.Jerzego Raszkowskiego

 

 Z okazji 35-lecia święceń

kapłańskich składamy wielebnemu

księdzu Jerzemu Raszkowskiemu

serdeczne życzenia obfitości łask

Bożych i darów Ducha Świętego na

dalszą posługę kapłańską!

 

 

Read more