Cudowna Ikona Matki Bożej Brama Miłosierdzia z Jarosławia

Miejsce znajdowania: cerkiew Przemienienia Pańskiego w Jarosławie
Data pojawienia: I pol. XVII w.
Czczenie: koronacja 18 sierpnia 1996 r.

Ikona była napisana w pierwszej połowie XVІІ w., a z czasem ją kilka razy przerysowywano.
17 sierpnia 1747 r. w dzień święcenia nowozbudowanej cerkwi Przemienienia Pańskiego, ikonę «Brama Miłosierdzia» uroczysto przeniosły do tej cerkwi.

Po wyprowadzce Ukraińców (1945-1947) z terytorium Polski parafia Przemienienia Pańskiego w Jarosławie przestała istnieć, cerkiew była zamknięta, lecz cudowna ikona zostawała w nim.

W 1974 r. ją razem z bocznym tronem przeniosły do miejscowej konserwatorskiej pracowni, która zrealizowała pierwsze badania ikony.

W 1977 r. cudownę ikonę przekazały do muzeum m. Jarosława, a już 1978 r. – dla analizy i renowacji – do Warszawskiej akademii sztuk. Wtedy pojawił się początkowy obraz Matki z Dzieckiem.

Odrestawrowana ikona z późniejszym obrazem 23 marca 1986 r. była zwrócona do muzeum m. Jarosław.

1987 r. parafja Przemienienia Pańskiego była odnowiona.

1993 r. cudowna ikona «Brama Miłosierdzia» (w przeddzień święcenia ponawianej cerkwi) była zwrócona kościelnej gromadzie.
8 września 1879 r. ikonę koronowano biskupskimi koronami przez biskupa m. Przemysla Iwana Stupnickiego.
27 lipca 1911 r. środkami księdza Kypriana Chotyneckiego i władyki Konstanty Czechowicza Papież Pój Х odnowił i przedłużył nadany ikonie odpust.

22 listopada 1911 r. Rzym uznał ikonę za cudowną.

18 sierpnia 1996 r. odbyła się uroczysta koronacja Cudownej Ikony Matki Bożej «Brama Miłosierdzia», przy współudziale kardynała Sylwestrini. Koronacja była zrealizowana w imieniu Papieża, obecnie Świętego Iwana Pawła II.

Ikona «Brama Miłosierdzia» na prośbę Papieża Franciszka była ogłoszona oficjalną ikoną Roku Boskiego miłosierdzia (od 8 grudnia 2015 do 20 listopada 2016 roku).