Cudowny Obraz Matki Bożej Podkamienieckiej

Miejsce znajdowania: Kościół św. Wojciecha we Wrocławiu
Data pojawienia: XVIII w.

Obraz został namalowany według wzoru słynnego wizerunku Matki Bożej Snieżnej.

Koronacja obrazu odbyła się 15 sierpnia 1727 r.

Po II wojnie światowej uratowany ze sprofanowanego w czasie napadu UPA na Podkamień klasztoru obraz przewieziono do oo. dominikanów we Lwowie, potem – do Krakowa, a w 1959 – do Wrocławia, gdzie znajduje się w kościele dominikanów pw. św. Wojciecha.