Cudowny Obraz Matki Bożej Ormiańskiej

Miejsce znajdowania: Narodowy Muzeum sztuki im. Bogdana i Barbary Chanenków
Data pojawienia (koronacja): X w.

Autorem ikony jest św. Łukasz. Malowanie – greckie. Pod ikoną jest napis po łacinie: O Marie mater Dei Christi.
Obraz znajdował się w klasztorze Zwiastowania jeszcze przed pojmaniem Chana Batija Kamieniec. Stamtąd obraz został zabrany na Krym, a stamtąd - do Turcji.

1380 r. obraz został sprowadzony z Sewastopola do Kamieniec przez Ormian, którzy unikali prześladowania muzulmanów.
Po oddaniu Kamieńca, cierpiący z powodu ucisku w 1676 r. obraz ze siostrami zakonnicami przybył do Lwowa.
Po powrocie Kamieniec w 1699 r. obraz sprowadzono do odrestaurowanego kościoła Zwiastowania, gdzie był do 1767 r.

W latach 1930. kościół był zniszczony przez ateistów. Dalsza historia obrazu jest nieznana. Kopia ikony znajduje się w Kijowie – Narodowy Muzeum sztuki im. Bogdana i Barbary Chanenków.

Ikona była jedną z trzech cudownych ikon na Podolu. Przed ikoną modlili się o pomoc mieszczanie, zwłaszcza kupcy, przynosili jako ofiary za izcalenie od choroby i pomoc w trudnych sytuacjach zyciowych srebrne inicjacje.