Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 2022 r.

Więcej

Odpust w parafii św.Antoniego w Wołoszczy 13.06.2021

Więcej

Rezydencja św.Mikołaja w dzwonnicy 18.12.2021

Więcej

Odpust w Kaplicy Podwyższenia Krzyża Świętego2021

Więcej

Wystawa telefonów w dzwonnicy 2021r.

Więcej

Boże Ciało

 

O, Słowo, któreś                                                Błogosław ziemię

Ciałem się stało,                                               polską, wspaniałą,

Wielbię Cię,                                                      Co orszak Świętych

kocham za ten cud                                          dała Ci,

I z czcią Cię witam,                                         Ślij jej blask łaski,

o, Boże Ciało,                                                  o, Boże Ciało,

Gdy dziś tu schodzisz                                     Niechaj jej stale lśni!

między lud.

 

Więcej

Nabożeństwo majowe 05.05.2021 r.

Więcej

Wielki Post i droga krzyżowa w naszym życiu

Zbliża się kolejny Wielki Post w naszym życiu. Jest to okres przygotowania do świąt wielkanocnych, czas intensywnej pracy duchowej. Jednak nie przychodzimy z pomocą tylko sobie, przez ćwiczenia duchowne, umartwienie, post, jałmużnę i modlitwę. Kościół daje nam w tym czasie również sposobność zyskiwania odpustów za tych, którzy już przeszli próg śmierci i sami sobie pomóc nie mogą. Do tychże pobożnych praktyk należy m. in. „Droga krzyżowa”. Wszyscy wiemy, że za pobożne odprawienie tego nabożeństwa możemy uzyskać odpust zupełny. Czym Droga krzyżowa jest, wszyscy wiemy… Czy aby na pewno?

Więcej