Dom parafialny

Budynek dawnej plebanii przy ul. Szewczenki 10

 W 1990 r. parafia rozpoczęła starania u władz miejskich Drohobycza zwrotu budynku dawnej plebanii przy ulicy Szewczenki 10. W latach 40. XX wieku został on skonfiskowany przez władze sowieckie, a aktualnie użytkowany przez Szkołę Muzyczną nr 1 w Drohobyczu.
 W 2016 roku decyzją władz miejskich w Drohobyczu część budynku byłego kina przy ulicy Mickiewicza 5 została przekazana parafii rzymskokatolickiej p.w. św.Bartłomieja w Drohobyczu w wieczystą dzierżawę na 49 lat z przeznaczeniem na dom parafialny. Budynek jest zniszczony w 70-ciu procentach.
 Po kapitalnym remoncie w domu parafialnym będą mieścić się kancelaria, sala katechetyczna, punkt pomocy potrzebującym i sale do nauczania języka polskiego.