Historia kościoła i parafii - Uroczystość trzydziestolecia odzyskania kościoła

 

Uroczystość trzydziestolecia odzyskania kościoła

 

W niedzielę 29 grudnia 2019 roku w naszej parafii odbyła się uroczystość poświęcona trzydziestoleciu odzyskania kościoła pw. Św. Bartłomieja w Drohobyczu. Uroczystości przewodniczył ks. Biskup Edward Kawa delegowany przez ks. Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego - metropolity lwowskiego, ks. proboszcz Mirosław Lech, ksiądz Jerzy Raszkowski, o. Wawrzyniec Iwańczuk OH. Kościół był wypełniony wiernymi naszej parafii i okolic. Księdza biskupa przywitały osoby, które starały się u władz radzieckich o zwrot kościoła - Janina i Adam Chłopek, Agnieszka Zazimko, Zofia Tomaszewska i Michalina Mitek.
Ze wzruszeniem wspominano funkcjonowanie naszej parafii w podziemiu, prześladowanie i aresztowanie ś.p. ks. Bernarda Mickiewicza, jak również sprawowanie obrzędów liturgicznych w prywatnych domach przy zasłoniętych oknach, podczas gdy władza sowiecka zamknęła zabytkową świątynię.