Historia kościoła i parafii - Wszyscy święci Ziemi Drohobyckiej

 

Wszyscy Święci i Święte Pańscy Ziemi Drohobyckiej

módlcie się za nami

 

 

Sługa Boży ks. Marcin Laterna (1552- 1598)

Urodził się w Drohobyczu. Jezuita, spowiednik i kaznodzieja króla Stefana Batorego. Polski pisarz i teolog. Zginął za wiarę śmiercią męczeńską.

Ks. Ignacy Łobos (ur. 16 sierpnia 1827 w Drohobyczu, zm. 15 kwietnia 1900 w Tarnowie) – biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy przemyski w latach 1882–1885, biskup diecezjalny tarnowski w latach 1885–1900. Święcenia kapłańskie przyjął w 1851. W 1868 został szambelanem dworu cesarskiego, a w 1874 szambelanem papieskim. W 1882 został biskupem pomocniczym diecezji przemyskiej, a w 1885 biskupem diecezjalnym diecezji tarnowskiej. Przeprowadził gruntowny remont katedry w Tarnowie.

Ks. Włodzimierz Ochab ur. 1890 r. Kapelan zakładu karnego „Górka”. Zamordowany w kwietniu 1940 r. w siedzibie NKWD w Twerze. Pośmiertnie mianowany w 2007 r. na stopień majora. Męczennik za wiarę.

Ks. Szymon Korpak, ur. 16.10.1880 r. w Drohobyczu. Proboszcz parafii w Medyce. Poseł na Sejm, działacz gospodarczo-społeczny. Aresztowany 02.11.1939 r. przez NKWD i zamordowany w przemyskim więzieniu 28.05.1940 r. Męczennik za wiarę.

Sługa Boży ks. kleryk Kazimierz Marian Kuriański (25.02.1917 – 13.11.1940)

Urodził się w Drohobyczu. Werbista. Męczennik za wiarę okresu nazizmu. Zginął w obozie koncentracyjnym w Gusen.

Błogosławiony o. Sewerian Baranyk ( 1889-1941)

Kapłan greckokatolicki i bazylianin. Aresztowany przez NKWD i zamęczony w więzieniu drohobyckim. Męczennik za wiarę.

Błogosławiony o. Jakym Seńkiwski (1896-1941).

Kapłan greckokatolicki. Przełożony klasztoru drohobyckiego oo. Bazylianów. Aresztowany prze NKWD i ugotowany żywcem w więziennym kotle. Męczennik za wiarę.

Ks. Emil Łuczeczko, ur. 13.09.1910 w Podbużu. Salezjanin. Zginął w obozie koncentracyjnym w Działdowie w 1941 r. Męczennik za wiarę.

Ks. Franciszek Stańko, ur. 1903 rok. Administrator parafii Równe, ofiara sowietów w 1941 roku. Męczennik za wiarę.

Ks. Józef Kilar, ur. 1892, ksiądz kanonik, proboszcz w Stupnicy Polskiej, ofiara NKWD, Woronież 1942 rok. Męczennik za wiarę.

Ks. Andrzej Osikowicz, ur. 1890 r. Proboszcz z Borysławia, dziekan drohobycki. Zginął w obozie koncentracyjnym „Majdanek” 29.12.1943 r. za ratowanie Żydów. Męczennik za wiarę.

Ks. Kleryk Jan Müller, ur. 13.01.1914 r. we wsi Rybnik. Więzień obozów sowieckich. Zginął w okolicy Archangielska w 1943 roku. Męczennik za wiarę.

S. Antonina Dyhiżbańska. Szarytka. ur. 1874 r., zginęła w Drohobyczu 20.07.1944 r. w czasie działań wojennych.

Ks. Ignacy Popkiewicz, zm.30.12.1944 r. Ostatni proboszcz rzymsko-katolickiej parafii w Podbużu pw. św. Jana Chrzciciela. Pochowany w nieoznakowanej mogile na cmentarzu rzymsko-katolickim w Podbużu.

o. Dionizy, Mirosław Janiszewski, ur. 05.05.1908 r. w Drohobyczu. Dominikanin, członek AK. Zginął w czasie II wojny światowej.

Błogosławiony o. Witalij Bajrak (1907-1946).

Kapłan greckokatolicki. Ihumen klasztoru oo. Bazylianów w Drohobyczu. Aresztowany przez NKWD i zamęczony w więzieniu. Męczennik za wiarę.

Ks. Tomasz Sapeta (1976 - 1950)

Proboszcz w Lipowcu koło Wróblowic. Za pracę duszpasterską zginął w więzieniu, we Wrocławiu. Męczennik za wiarę.

Błogosławiona s. Olimpia, Olga Bida. (ur. 1903 r.) Przełożona domu Zgromadzenia Sióstr św. Józefa obrządku greckokatolickiego w Chyrowie. Aresztowana przez NKWD i wysiedlona do Borysławia. Deportowana na Syberię, gdzie zmarła w nieludzkich warunkach 28.01.1952 r.

Błogosławiona s. Łaurencja, Leokadia Harasymiw (ur. 31.09.1911). Zakonnica Zgromadzenia Sióstr św. Józefa obrządku greckokatolickiego. Aresztowana przez NKWD i wysiedlona do Borysławia. Deportowana na Syberię, gdzie zmarła w nieludzkich warunkach 28.08.1952 r.

Błogosławiony ks. Władysław Findysz (1907-1964)

Wikariusz w Drohobyczu i Borysławiu. Gorliwy duszpasterz. Więzień UB. Zmarł wskutek znęcania się fizycznego i psychicznego. Męczennik za wiarę.


Śp. Jan Kułyniak (1884 - 1967)

W czasach sowieckich po wyjeździe księży z naszej parafii prowadził w swoim prywatnym budynku przy ul. Wójtowska Góra pozaliturgiczne nabożeństwa.

Śp. Antoni Raiński (22.07.1894 - 1972)

W czasach sowieckich po wyjeździe księży z naszej parafii prowadził w kościele pozaliturgiczne nabożeństwa.Mieszkał przy ul. Truskawieckiej. Prześladowany przez NKWD.

Sługa Boży o. Serafin Kaszuba (17.06.1910 – 17.09.1977)

Włóczęga Boży. Konspiracyjnie docierał z posługą kapłańską do odległych zakątków ZSRR. Sprawował „nielegalnie” nabożeństwa w prywatnych domach w Drohobyczu.

Śp. Wiktor Urbanowicz ( 1903 - 1983)

Zam. przy ul. Wojtowska Góra. Podjął się trudu informowania Polaków o nabożeństwach w jeszcze funkcjonujących kościołach w Stryju, Samborze i Lwowie.

Śp. Józefa Serwatka, (1909 – 1986). W jej domu przy ul. Górna Brama odbywały się „ nielegalne” nabożeństwa rzymsko-katolickie.

Ks. Prałat Jan Szetela (27.12.1912 – 04.06.1994)

Więzień NKWD w Drohobyczu, Stryju i lagrów sowieckich. Wieloletni proboszcz parafii pw. św. Marcina w Nowym Mieście. W czasach prześladowań odprawiał pogrzeby w Drohobyczu.

Sługa Boży o. Rafał Kiernicki (03.05.1912- 23.11.1995) łącznik AK, więzień NKWD, proboszcz katedry lwowskiej, biskup pomocniczy. W czasach sowieckich otaczał potajemnie posługę duszpasterską wiernych parafii drohobyckiej.

Ks. Kazimierz Mączyński (1928-1996). Proboszcz w Samborze. Pierwszy proboszcz po zwrocie kościoła w Drohobyczu. W czasach sowieckich opiekun parafii w Drohobyczu. Sprawował „nielegalnie” nabożeństwa w prywatnych domach w Drohobyczu.

S. Kazimiera, Stanisława Morka ( 18.04.1930 – 24.04.2001). Dominikanka. W czasach sowieckich prowadziła „nielegalną” katechizację w Drohobyczu. Pochowana w Fastowie koło Kijowa.

O. Zygmund, Jan Kozar, (08.02.1937 - 02.10.2003). Dominikanin. Gorliwy duszpasterz. Sprawował „nielegalnie” nabożeństwa w prywatnych domach w Drohobyczu i Borysławiu. Pochowany w Fastowie koło Kijowa.

Ks. Bernard Mickiewicz (1929 – 2006). Proboszcz w Stryju. W czasach sowieckich opiekun parafii w Drohobyczu. Sprawował „nielegalnie” nabożeństwa w cmentarnej kaplicy i prywatnych domach w Drohobyczu. Więzień KGB. Męczennik za wiarę.

Ks. Augustyn Mednis (1932-2007). Wikariusz w Samborze i proboszcz w Stryju. W czasach sowieckich opiekun parafii w Drohobyczu. Sprawował „nielegalnie” nabożeństwa w prywatnych domach w Drohobyczu.

Śp. Helena Korpak (11.09.1902 – 17.11.1985) i Czesława Horwat (20.07.1932-23.03.2007). Matka i Córka. W ich domu przy ul. Wojtowska Góra odbywały się „ nielegalne” nabożeństwa rzymsko-katolickie.

„Umiłowali Kościół i starali się, by i inni Go kochali”