Historia kościoła i parafii - Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej - Drohobyckiej, namalowany na blasze miedzianej, powstał na przełomie XIX i XX wieku. Poświęcony został w roku 1904, razem z nową Kaplicą pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski. Kaplicę dla zaspokojenia swoich potrzeb religijnych, zbudowali polscy kolejarze przy dworcu w Drohobyczu, odległym od centrum miasta około 3 km. W czasach zaborów obraz i Kaplica stanowiły dowód polskiej tożsamości narodowej. Po wkroczeniu sowietów do Drohobycza w roku 1944 Kaplica została zdewastowana, obraz Matki Bożej przestrzelony kulą rewolwerową w okolicach serca i odarty z koron nad Dzieciątkiem i Maryją. To tak, jakby przestrzelone zostało serce milionów Polaków. Ocalony przez dzieci: Kazimierę i Zofię Cisowskie, córki ogrodnika kolejowego, które widząc ograbiony obraz i Kaplicę powiedziały: „Matko Boża, my Ciebie tutaj nie zostawimy, po jedziesz z nami” – i owinięty w koc zabrały do wagonu przed deportacją do Polski. Obraz był w rodzinie Pani Kazimiery blisko pół wieku i został ofiarowany Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej na wieść, że Kaplica Kolejowa będzie po spaleniu odudowana. Oryginał obrazu po odrestaurowaniu w Akademii Sztuk Pięknych, z zachowaną przestrzeliną, znajduje się w ołtarzu głównym świątyni Ojców Bonifratrów w Warszawie przy pomniku, który Naród postawił Poległym i Pomordowanym na Wschodzie.

W odbudowanej ze zgliszczy Kaplicy Kolejowej w Drohobyczu umieszczona została natomiast piękna kopia tego wizerunku Matki Bożej, wraz z tablicą z czarnego marmuru o treści „Ta Kaplica zbudowana w roku 1904 przez Kolejarzy Polskich Ojców naszych, pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, przez Króla Jana Kazimierza w roku 1656 we Lwowie Królową Polski ogłoszoną, staraniem Polaków z Drohobycza i przy wsparciu Polskich Kolei Państwowych oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki – PRISTINAE FORMAE RESTITUTA EST A.D. 1998”. Na zewnątrz odbudowanej Kaplicy w Drohobyczu umieszczona została druga marmurowa tablica w języku ukraińskim i polskim o treści: „Ta Kaplica zbudowana w roku 1904 odbudowana została A.D. 1998 staraniem Polaków z Drohobycza dla uczczenia modlitwą ofiar I i II wojny światowej”.