Historia kościoła i parafii - Kaplica Podwyższenia Krzyża Świętego

Kaplica została wybudowana przez Karola Nahlika w 1830 r.
W okresie zamknięcia kościoła p.w. św. Bartłomieja (1940-1989) kaplica bywała miejscem nie tylko pogrzebów, ale i innych ceremonii religijnych, przeważnie wówczas zakazanych lub źle widzianych.

"Relikwiarz w mensie ołtarzowej cmentarnej kaplicy pw. Podwyższenia Krzyża Św. przy ulicy Truskawieckiej w Drohobyczu, obw. lwowski z napisem w języku łacińskim.

W Roku Pańskim 1850, dnia 5 miesiąca października, Ja Franciszek Ksawery Wierzchlejski, Biskup Przemyski, poświęciłem ten przenośny ołtarz i umieściłem w nim relikwie świętych Seweryna i Sylwana Męczenników i pieczęć moją kazałem przyłożyć"

Franciszek Kwasery, Biskup, Przemyśl, dnia 10 października 1850.

 

Obecnie służy jako kaplica pogrzebowa naszej parafii.