Cmentarze Ziemi Drohobyckiej

  Cmentarz przy ul. Truskawieckiej w Drohobyczu założono dnia 03. 05. 1790 r. na „gruntach plebańskich”   odstąpionych na cmentarz.
  W roku 1830 rozszerzono do obecnej powierzchni ok. 4 ha. Jest on więc tylko o 4 lata młodszy od   nekropolii łyczakowskiej we Lwowie, jest rówieśnikiem warszawskich Powązek, starszym od wileńskiej   Rossy (1796), krakowskich Rakowic (1803) i paryskiego sławnego Pere Lachaise (1803).
 Położony po prawej stronie traktu truskawieckiego,cmentarz leży na wzgórzu między dolinami potoku   Pobuk i rzeki Tyśmienicy. Od południa sąsiaduje od 1812 r. z koszarami, a od północy otoczony jest   murem cmentarnym o wysokości dawniej ok. 2 m, do którego przylega obecnie nowo zbudowana   okazała  cerkiew prawosławna. Od zachodu były pola uprawne i łąki stopniowo zabudowywane.
 Na cmentarz prowadzi brama główna w stylu neoklasycystycznym. Brama w murze cmentarnym, w formie długiej ściany, zwieńczonej gzymsem, po środku trójkątnie wyłamanym, na którym trójkątny przyczółek ujęty akroterionami w narożach i zwieńczony krzyżem na prostopadłościennym cokole, przy którym rzeźba kobiecej postaci w antycznych szatach, zamyślonej, z głową opartą na ręce wspartej na cokole; w polu napis: Corruptibile oportel / hoc / inducere incoruptionem/ Cor. XV.53 // (Trzeba, ażeby to, co zniszczalne,   przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność). Na osi bramy prostokątny, zamknięty odciskowo otwór z dwuskrzydłowymi żelaznymi wrotami. Powierzchnia ściany boniowana w układzie pasowym, płasko; w narożach i wokół otworu bramnego wypukło.

 W 2018 roku złamane przez huragan drzewo strąciło figurę i wtedy zauważono na prawej bocznej stronie   nieczytelny napis w języku niemieckim. 

 Cmentarz przetrwał do dziś bez większych zniszczeń, chociaż upływ czasu i brak opieki doprowadziły do   wielu bezpowrotnych strat. Oprócz grobów katolickich, niemieckich, polskich i ukraińskich, pojawiły się   prawosławne rosyjskie i bezwyznaniowe.

 Zaprezentowany stan wstępnych badań nad historią cmentarza drohobyckiego wskazuje na potrzebę   dalszych poszukiwań materiałów zródłowych, m.in. w kierunku pilnego wyjaśnienia historii kaplicy   zamożnej rodziny Neumannów.
 W ostatnich latach przeprowadzono gruntowny remont kaplicy Nahlików i Neumannów. W kaplicy   Nahlików – cmentarnej kaplicy parafii św. Bartłomieja – regularnie odbywają się nabożeństwa, jest   wykorzystywana jako kaplica pogrzebowa.

  

 Kaplica - Grobowiec Neumannów

      

 

Kaplica na planie prostokąta zbliżona do kwadratu z trójbocznym zamknięciem. Elewacja frontowa płasko boniowana w układzie płytowym, ze szczytem, dołem ujętym 2 nadwieszonymi sterczynami. Na osi poprzedzony 5 stopniami, portal z filarkami, zamknięty ostrołukowo z napisem na czole łuku:  GROBOWIEC NEUMANNÓW // ; wyżej w szczycie kamienna czworolistna rozeta. Nad nią kamienny stylowy krzyż. Elewacje boczne gładko tynkowane, w nich po jednym osrołukowo zamkniętym oknie. Dach dwuspadowy przechodzący w wielopołaciowy, kryty dachówką. W portalu dwuskrzydłowe drzwi z drewnianym nadświetlem w formie maswerku. Skrzydła drzwi z dwoma profilowanymi płycinami: w górnych, wyższych, wpisane ostrołukowe płyciny ujęte po bokach półkolumienkami i dekorowane maswerkiem; w dolnych listwowa dekoracja w postaci ukośnie ustawionych czworoboków o lekko wklęsłych krawędziach. W oszklonych otworach okiennych resztki drewnianych maswerków. We wnętrzu znajduje się neogotycki ołtarz. Na wewnetrznej stronie mensy zachował się napis: 1903 rok. Kaplica została wyremontowana w 2012 roku.

 

 

Remont Kaplicy - Grobowca Neumannów

 

 

Kaplica Podwyższenia Krzyża Świętego - Kaplica Pogrzebowa (Grobowiec Nahlików) 

          

  

Kaplica na planie prostokąta. Ściany zwieńczone gzymsem. Dach dwuspadowy, od frontu i od tyłu ze schodkowo-streczynowymi szczytami, wydzielonymi gzymsem z daszkami okapowymi. Szczyty zdobione 3 płycinami prostokątnymi zamkniętymi łukami nadwieszonymi (ze środkową wyższą od bocznych). Otwór wejściowy prostokątny z klepkowymi, dwuskrzydłowymi drzwiami,  poprzedzony czterostopniowymi schodami; nad nim prostokątna wnęka z kamienną tablicą i napisem: KAPLICA RZYMSKOKATOLICKA / P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO / A.D. 1830, wyżej nadświetle o łuku parabolicznym. W ścianach bocznych po jednym ostrołukowym oknie. Wnętrze jednoprzestrzenne, nakryte stropem płaskim. Mensa ołtarzowa drewniana, nad nią krucyfiks. W prawej ścianie wmurowana prostokątna zamalowana tablica ze słaboczytelnym napisem: MEMENTO / CAROLINAE NAHLIK / NATAE LOSY DE LOSENAU / FUNDATOREM I ERTINAE VOLOINTANS AEDIFICATI MONUMENTI //. Kaplica została gruntownie wyremontowana w latach 2014-2015.

 

Remont kaplicy Podwyższenia Krzyża Świętego (Grobowiec Nahlików)

 

 

Grobowiec rodziny Lerchów przed remontem

 

Grobowiec rodziny Lerchów po remoncie

 

 

 

Remont grobowca rodziny Chciuków

  

Grobowiec rodziny Chciuków po remoncie

Grobowiec Schweitzerów pred remontem

 

Grobowiec Schweitzerów po remoncie