35-lecie święceń kapłańskich ks.Jerzego Raszkowskiego

 

 Z okazji 35-lecia święceń

kapłańskich składamy wielebnemu

księdzu Jerzemu Raszkowskiemu

serdeczne życzenia obfitości łask

Bożych i darów Ducha Świętego na

dalszą posługę kapłańską!